top of page
Biskopsö 19.5.2023

Luonnossa liikkuminen on osa suomalaista kulttuuria ja elämäntapaa. Luonto on terveyden ja hyvinvoinnin lähde. Sen vaikutukset voidaan huomata eri aistien kautta. Tutkimusten mukaan luonnossa liikkumisella ja jo pelkällä luonnossa oleskelulla on monia positiivia vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin. Henkisen hyvinvoinnin on todettu olevan sitä parempi mitä useammin luonnossa liikutaan. 

*****

Polkujuoksu on luontoliikuntaa parhaimmillaan sillä maisemat, vauhti ja rasitus vaihtelevat. Polkujuoksu kehittää kestävyyden lisäksi ketteryyttä, koordinaatiota, tasapainoa ja lihaksistoa.​ Polut kuljettavat juoksijan luonnon aarreaittaan, joka tarjoaa monenlaisia seikkailuja.

Swimrun on kestävyyslaji, jotta harrastetaan aina ulkona. Lajissa yhdistyvät juoksu maastossa ja uinti avovedessä. 

​Swimun tapahtumissa edetään lähtöpisteestä maaliin määrättyä reittiä pitkin. Turvallisuuden vuoksi lajissa kilpaillaan yleensä joukkueella.

bottom of page