top of page
PE Class

Henkilökohtainen valmentaja auttaa löytämään sopivat ja realistiset tavoitteet sekä tukee niiden saavuttamisessa. Tavoitteet voivat olla esim. lihaskunnon kehittäminen tai yleisesti terveyden ja hyvän olon parantaminen. Oma aktiivisuus ja motivaatio ovat keskeisessä roolissa. Valmennus voi olla yksilö-, pari- tai ryhmävalmennusta. Palvelut räätälöidään asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden pohjalta.

*****

Fysiikkavalmennuksen tavoitteena on kehittää liikkujan fyysisiä  ominaisuuksia, jotta kokonaisvaltainen kehon toimivuus helpottuisi.​ Fyysisiä ominaisuuksia ovat mm. kestävyys, voima, nopeus, tasapaino ja ketteryys.

Hyvinvointivalmennuksen tavoitteena on tasapainoinen kokonaisuus, jossa huomioidaan arki, liikunta, uni ja ravinto. Hyvinvointivalmennus tukee sinua matkalla kohti parempaa hyvinvointia ja elämäntapamuutosta.

Liikkuvuusvalmennus

Hyvä liikkuvuus on perusta kehon normaalille toiminnalle.  Se on ominaisuus, mitä pystyy kehittämään yksilöllisten tarpeiden mukaan. Hyvä ja hallittu liikkuvuus mahdollistaa turvallisen ja taloudellisen kehon nivelten liikkeen urheillessa sekä kaikissa päivittäisissä toimissa. 

Uintivalmennus on erinomainen tapa liikkua ja kohentaa kuntoa. Se vahvistaa lihaksia, lisää liikkuvuutta ja tekee hyvää hengitys- ja verenkiertoelimistölle. Oikealla tekniikalla uimisesta tulee kevyempää, siitä nauttii enemmän ja se vie eteenpäin. Oikea tekniikka rasittaa vähemmän tuki- ja liikuntaelimiä.

bottom of page