top of page

Valmennus

Henkilökohtainen valmentaja auttaa löytämään sopivat ja realistiset tavoitteet sekä tukee niiden saavuttamisessa. Tavoitteet voivat olla esim. lihaskunnon kehittäminen tai yleisesti terveyden ja hyvän olon parantaminen. Oma aktiivisuus ja motivaatio ovat keskeisessä roolissa.​ Palvelut räätälöidään asiakkaiden toiveiden pohjalta. Valmennus voi olla yksilö-, pari- tai ryhmävalmennusta.

*****

Fysiikkavalmennuksen tavoitteena on kehittää liikkujan fyysisiä  ominaisuuksia, jotta kokonaisvaltainen kehon toimivuus helpottuisi.​ Fyysisiä ominaisuuksia ovat mm. kestävyys, voima, nopeus, tasapaino ja ketteryys.

Liikkuvuusvalmennus

Hyvä liikkuvuus on perusta kehon normaalille toiminnalle.  Se on ominaisuus, mitä pystyy kehittämään yksilöllisten tarpeiden mukaan. Hyvä ja hallittu liikkuvuus mahdollistaa turvallisen ja taloudellisen kehon nivelten liikkeen urheillessa sekä kaikissa päivittäisissä toimissa. 

Polkujuoksu on luontoliikuntaa parhaimmillaan sillä maisemat, vauhti ja rasitus vaihtelevat. Polkujuoksu kehittää kestävyyden lisäksi ketteryyttä, koordinaatiota, tasapainoa ja lihaksistoa.​ Polut kuljettavat juoksijan luonnon aarreaittaan, joka tarjoaa monenlaisia seikkailuja.

Swimrun on kestävyyslaji, jotta harrastetaan aina ulkona. Lajissa yhdistyvät juoksu maastossa ja uinti avovedessä. 

Swimun tapahtumissa edetään lähtöpisteestä maaliin määrättyä reittiä pitkin. Turvallisuuden vuoksi lajissa kilpaillaan yleensä joukkueella.

Uintivalmennus on erinomainen tapa liikkua ja kohentaa kuntoa. Se vahvistaa lihaksia, lisää liikkuvuutta ja tekee hyvää hengitys- ja verenkiertoelimistölle. Oikealla tekniikalla uimisesta tulee kevyempää, siitä nauttii enemmän ja se vie eteenpäin. Oikea tekniikka rasittaa vähemmän tuki- ja liikuntaelimiä.

 

bottom of page